• Rhodoprasina winbrechlini

Author

Brechlin, 1996 

Type location

China 

Catalog

Male

7374 Rhodoprasina winbrechlini