• Rhodoprasina viksinjaevi

Author

Brechlin, 2004 

Type location

China 

Catalog

Male
Paratype
7370 Rhodoprasina viksinjaevi