• Rethera komarovi boguta

Author

Eitschberger & Lukhtanov, 1996  

Type location

 

Catalog

Male

7970 Rethera komarovi boguta
Female

7971 Rethera komarovi boguta