• Aleuron chloroptera

Author

(Perty, 1833) 

Type location

Brasilia 

Catalog

Male

4884 Aleuron chloroptera
Female

4885 Aleuron chloroptera